درباره نمایشگاه

ایده شو هفته پژوهش
...
اهداف ایجاد غرفه نمایشگاهی
ایده شو هفته پژوهش
...
اهداف ایجاد غرفه نمایشگاهی
ایده شو هفته پژوهش
...
اهداف ایجاد غرفه نمایشگاهی

غرفه ها

اسپانسر نمایشگاه شوید

انتخاب و معرفی برگزیدگان حوزه پژوهش و فناوری و تجلیل از آنان فرصتتعامل میان ذینفعان این حوزه را به شیوههایی نظیر برگزاری نمایشگاه، فنبازار، همایش، سمینار، مصاحبه های مطبوعاتی و رسانه ای، ایجاد و ضمن ارتقایجایگاه پژوهش و فناوری و فعالان این عرصه، بستری مناسب برای ادامه راهتوسعه پژوهش و فناوری در کشور فراهم می کند.

محصولات

حامیان نمایشگاه

چند رسانه ای

سخنرانان همایش آنلاین

...
دکتر ثمینی

معاونت سیاسی و امنیتی استانداری لرستان

...
دکتر نظری

ریاست دانشگاه لرستان

...
دکتر شاکرمی

ریاست پارک علم و فناوری استان لرستان